Monthly Archives: ноември 2013

30.11.2013 г. (събота)

Междууниверситетско състезание по математика, гр. Велико Търново 9:00-9:20 Откриване. (К3-202) 9:35-13:35 Решаване на състезателната тема. (К3-202) 13:40-14:00 Засекретяване 15:30-18:30 Проверка на писмените работи. 18:30-19:00 Разсекретяване 20:00 Закриване и награждаване. Официална вечеря (хотел-ресторант Етър)

Публикувано в Математика | Вашият коментар

29.11.2013 г. (петък)

11:00-12:15 Математически анализ I (КН,Iк.,2гр.,К3-607) Тема: Изследване на трансцендентни функции. 12:30-13:45 Математически анализ I (КН,Iк.,1гр.,К3-607) Тема: Правила на Лопитал. 14:00-15:15 Математически анализ I (КН,Iк.,3гр.,К3-607) Тема: Правила на Лопитал.

Публикувано в Математика | Вашият коментар

28.11.2013 г. (четвъртък)

11:00-12:15 Диференциални уравнения (МИ,IIIк.,К3-607) Тема: Обикновени диференциални уравнения, допускащи понижение на реда. 12:30-13:45 Математически анализ I (КН,Iк.,2гр.,К3-607) Тема: Правила на Лопитал. 14:00-15:15 Математика (СчК,Iк.,1гр.,К4-302) Тема: Симплекс метод за решаване на ЛОМ, чиято стандартна форма е в каноничен вид. 16:00-17:30 Консултации

Публикувано в Математика | Вашият коментар

27.11.2013 г. (сряда)

8:00-9:15 Избрани задачи за изявени студенти по математика (Инф,МИ,КН,IIк.,К3-202) Тема: Несобствени интеграли 16:30-18:00 Заседание на Журито на Студентската олимпиада по математика за ВТУ „Св. св. Кирили и Методий“

Публикувано в Математика | Вашият коментар

26.11.2013 г. (вторник)

9:30-10:45 Математика (СчК,Iк.,2гр.,К4-304) Тема: Симплекс метод за решаване на ЛОМ, чиято стандартна форма е в каноничен вид. 11:00-12:15 Математика (СчК,Iк.,2гр.,К4-304) Тема: Симплекс метод за решаване на ЛОМ, чиято стандартна форма не е в каноничен вид (М-метод). 12:30-13:45 Диференциални уравнения (Инф,IIIк.,2гр.,К3-505) … Има още

Публикувано в Математика | Вашият коментар

25.11.2013 г. (понеделник)

13:00-14:00 Математика (СчК,Iк.,К4-505) Първо контролно.

Публикувано в Математика | Вашият коментар

24.11.2013 г. (неделя)

† 13 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий. Гл. 5, утр. ев. 11, ап. Гал. 3:23-4:5 (с. 418), лит. ев. Лк 18:18-27 (Тип. с. 126) 9:00 Заупокойна св. литургия в храм „Успение на Пресвета Богородица“, … Има още

Публикувано в Православие | Вашият коментар

23.11.2013 г. (събота)

Национален семинар по Теория на кодирането, гр. Велико Търново, 21-24.11.2013 г. 9:00-9:20 Иван Ланджев, Стоян Боев, Хомогенни арки в проективни равнини на Йелмслев 9:20-9:40 Виктор Байчев, Петър Бойваленков, Константин Делчев, Опаковка от сферични шапки с различни радиуси в тримерно пространство … Има още

Публикувано в Математика | Вашият коментар

22.11.2013 г. (петък)

Национален семинар по Теория на кодирането, гр. Велико Търново, 21-24.11.2013 г. 9:30-10:00 Ася Русева, Иван Ланджев, On the extendability of arcs and codes 10:00-10:20 Петър Бойваленков, Мая Стоянова, Христина Кулина, Несъществуване на някои двоични ортогонални масиви 10:20-10:40 Душан Биков, Стефка … Има още

Публикувано в Математика | Вашият коментар

21.11.2013 г. (четвъртък)

9:30-10:45 Математически анализ I (КН,Iк.,1гр.,К3-202) Тема: Изследване на функция. 11:00-12:15 Диференциални уравнения (МИ,IIIк.,К3-607) Тема: Обикновени диференциални уравнения, допускащи понижение на реда. 12:30-13:45 Математика (СчК,Iк.,1гр.,К4-203) Тема: Обща задача на линейното оптимиране. Геометричен метод за решаване на двумерни линейни оптимизационни модели (ЛОМ). … Има още

Публикувано в Математика, Туризъм | Вашият коментар